1% dla Suwałk

Logo OPP

Wykaz organizacji posiadających status OPP i mogących zbierać odpis z 1% podatku dochodowego


Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych w roku 2017 do otrzymania środków z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych mających siedzibę w Mieście Suwałki
Lp. NR KRS NUMER_NIP NAZWA WOJEWODZTWO POWIAT GMINA MIEJSCOWOSC
1009 0000039749 8441657897 SUWALSKIE STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ OSÓB CHORYCH PSYCHICZNIE „NADZIEJA” PODLASKIE M. SUWAŁKI M. SUWAŁKI SUWAŁKI
1179 0000046079 8441899637 KLUB SPORTOWY „JAĆWING” – SUWAŁKI STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ SPORTU I TURYSTYKI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH „CROSS” PODLASKIE M. SUWAŁKI M. SUWAŁKI SUWAŁKI
1181 0000046113 8441987548 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „KALINA” W SUWAŁKACH PODLASKIE M. SUWAŁKI M. SUWAŁKI SUWAŁKI
1327 0000051648 8441528409 STOWARZYSZENIE LOKALNE SALEZJAŃSKIEJ ORGANIZACJI SPORTOWEJ „SL SALOS” PODLASKIE M. SUWAŁKI M. SUWAŁKI SUWAŁKI
1369 0000052561 SUWALSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN PODLASKIE M. SUWAŁKI M. SUWAŁKI SUWAŁKI
1514 0000058406 SUWALSKI KLUB BADMINTONA PODLASKIE M. SUWAŁKI M. SUWAŁKI SUWAŁKI
1535 0000059375 8441884179 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SPORTU KARTINGOWEGO „MOTOKART” PODLASKIE M. SUWAŁKI M. SUWAŁKI SUWAŁKI
1572 0000060952 8441226329 SUWALSKIE TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. EMILA MŁYNARSKIEGO PODLASKIE M. SUWAŁKI M. SUWAŁKI SUWAŁKI
1588 0000061644 8441846090 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI „JESTEŚMY RAZEM” PODLASKIE SUWAŁKI SUWAŁKI SUWAŁKI
1640 0000063469 8441944740 SUWALSKIE STOWARZYSZENIE AMAZONKA PODLASKIE SUWAŁKI SUWAŁKI SUWAŁKI
1699 0000065746 8441882938 STOWARZYSZENIE EDUKACJI MUZYCZNEJ PODLASKIE M. SUWAŁKI M. SUWAŁKI SUWAŁKI
1713 0000066543 8441942505 STOWARZYSZENIE UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU PODLASKIE M. SUWAŁKI M. SUWAŁKI SUWAŁKI
1782 0000069745 8441997647 STOWARZYSZENIE BANK ŻYWNOŚCI SUWAŁKI – BIAŁYSTOK PODLASKIE M. SUWAŁKI M. SUWAŁKI SUWAŁKI
1836 0000071636 8441084881 SPOŁECZNA ORGANIZACJA PRZYJACIÓŁ DZIECI „PRZYSTAŃ” PODLASKIE M. SUWAŁKI M. SUWAŁKI SUWAŁKI
1935 0000076600 STOWARZYSZENIE „POMOC DZIECIOM” PODLASKIE M. SUWAŁKI M. SUWAŁKI SUWAŁKI
1949 0000077283 8441832308 STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI PODLASKIE M. SUWAŁKI M. SUWAŁKI SUWAŁKI
2008 0000080030 8441147788 SUWALSKIE STOWARZYSZENIE KLUB ABSTYNENTÓW „FILAR” PODLASKIE M. SUWAŁKI M. SUWAŁKI SUWAŁKI
2249 0000093850 STOWARZYSZENIE „SPEŁNIONA NADZIEJA” W SUWAŁKACH PODLASKIE M. SUWAŁKI M. SUWAŁKI SUWAŁKI
3118 0000139901 8442076381 STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNO – ARTYSTYCZNEJ „NIE PO DRODZE” PODLASKIE SUWAŁKI SUWAŁKI SUWAŁKI
3208 0000145638 CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ „PRYZMAT” PODLASKIE M. SUWAŁKI M. SUWAŁKI SUWAŁKI
3405 0000157858 8441881502 STOWARZYSZENIE CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SUWAŁKACH PODLASKIE M. SUWAŁKI M. SUWAŁKI SUWAŁKI
3493 0000162437 8441548903 FUNDACJA OPIEKI NAD OSOBAMI POTRZEBUJĄCYMI POMOCY „OGNISKO DOMOWE” PODLASKIE M. SUWAŁKI M. SUWAŁKI SUWAŁKI
4281 0000212319 8441057789 KLUB SZACHOWY „HAŃCZA” SUWAŁKI PODLASKIE SUWAŁKI SUWAŁKI SUWAŁKI
4412 0000217533 8461561189 MIEJSKI KLUB SPORTOWY „ŚLEPSK” SUWAŁKI PODLASKIE SUWAŁKI SUWAŁKI SUWAŁKI
4683 0000226036 8442153087 SUWALSKIE STOWARZYSZENIE OPIEKI PALIATYWNEJ PODLASKIE M. SUWAŁKI M. SUWAŁKI SUWAŁKI
6753 0000321667 8442303782 STOWARZYSZENIE HOSPICJUM SUWALSKIE PODLASKIE M. SUWAŁKI M. SUWAŁKI SUWAŁKI
6986 0000332833 8442313450 PODLASKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW PODLASKIE M. SUWAŁKI M. SUWAŁKI SUWAŁKI
7121 0000341158 8442319352 SUWALSKA SZKOŁA LOTNICZA PODLASKIE M. SUWAŁKI M. SUWAŁKI SUWAŁKI
7405 0000357698 8442328397 STOWARZYSZENIE ZAMIAST PODLASKIE SUWALSKI SUWAŁKI SUWAŁKI
7582 0000373528 8442338823 FUNDACJA PROMYK PODLASKIE M. SUWAŁKI M. SUWAŁKI SUWAŁKI
7868 0000400320 8442349318 STOWARZYSZENIE „AKTYWNI TAK SAMO” PODLASKIE M. SUWAŁKI M. SUWAŁKI SUWAŁKI
8072 0000419669 8442350480 FUNDACJA ART-SOS ALICJI ROSZKOWSKIEJ PODLASKIE M. SUWAŁKI M. SUWAŁKI SUWAŁKI
8336 0000463161 8442351775 FUNDACJA ZWIERZĘTA NICZYJE PODLASKIE M. SUWAŁKI M. SUWAŁKI SUWAŁKI

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych w roku 2017 do otrzymania środków z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych mających siedzibę w powiecie Miasto Suwałki lub powiecie Suwalskim
Lp. NR KRS NUMER_NIP NAZWA WOJEWODZTWO POWIAT GMINA MIEJSCOWOSC
1009 0000039749 8441657897 SUWALSKIE STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ OSÓB CHORYCH PSYCHICZNIE „NADZIEJA” PODLASKIE M. SUWAŁKI M. SUWAŁKI SUWAŁKI
1179 0000046079 8441899637 KLUB SPORTOWY „JAĆWING” – SUWAŁKI STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ SPORTU I TURYSTYKI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH „CROSS” PODLASKIE M. SUWAŁKI M. SUWAŁKI SUWAŁKI
1181 0000046113 8441987548 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „KALINA” W SUWAŁKACH PODLASKIE M. SUWAŁKI M. SUWAŁKI SUWAŁKI
1327 0000051648 8441528409 STOWARZYSZENIE LOKALNE SALEZJAŃSKIEJ ORGANIZACJI SPORTOWEJ „SL SALOS” PODLASKIE M. SUWAŁKI M. SUWAŁKI SUWAŁKI
1369 0000052561 SUWALSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN PODLASKIE M. SUWAŁKI M. SUWAŁKI SUWAŁKI
1514 0000058406 SUWALSKI KLUB BADMINTONA PODLASKIE M. SUWAŁKI M. SUWAŁKI SUWAŁKI
1535 0000059375 8441884179 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SPORTU KARTINGOWEGO „MOTOKART” PODLASKIE M. SUWAŁKI M. SUWAŁKI SUWAŁKI
1572 0000060952 8441226329 SUWALSKIE TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. EMILA MŁYNARSKIEGO PODLASKIE M. SUWAŁKI M. SUWAŁKI SUWAŁKI
1588 0000061644 8441846090 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI „JESTEŚMY RAZEM” PODLASKIE SUWAŁKI SUWAŁKI SUWAŁKI
1640 0000063469 8441944740 SUWALSKIE STOWARZYSZENIE AMAZONKA PODLASKIE SUWAŁKI SUWAŁKI SUWAŁKI
1699 0000065746 8441882938 STOWARZYSZENIE EDUKACJI MUZYCZNEJ PODLASKIE M. SUWAŁKI M. SUWAŁKI SUWAŁKI
1713 0000066543 8441942505 STOWARZYSZENIE UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU PODLASKIE M. SUWAŁKI M. SUWAŁKI SUWAŁKI
1782 0000069745 8441997647 STOWARZYSZENIE BANK ŻYWNOŚCI SUWAŁKI – BIAŁYSTOK PODLASKIE M. SUWAŁKI M. SUWAŁKI SUWAŁKI
1836 0000071636 8441084881 SPOŁECZNA ORGANIZACJA PRZYJACIÓŁ DZIECI „PRZYSTAŃ” PODLASKIE M. SUWAŁKI M. SUWAŁKI SUWAŁKI
1935 0000076600 STOWARZYSZENIE „POMOC DZIECIOM” PODLASKIE M. SUWAŁKI M. SUWAŁKI SUWAŁKI
1949 0000077283 8441832308 STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI PODLASKIE M. SUWAŁKI M. SUWAŁKI SUWAŁKI
2008 0000080030 8441147788 SUWALSKIE STOWARZYSZENIE KLUB ABSTYNENTÓW „FILAR” PODLASKIE M. SUWAŁKI M. SUWAŁKI SUWAŁKI
2249 0000093850 STOWARZYSZENIE „SPEŁNIONA NADZIEJA” W SUWAŁKACH PODLASKIE M. SUWAŁKI M. SUWAŁKI SUWAŁKI
3118 0000139901 8442076381 STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNO – ARTYSTYCZNEJ „NIE PO DRODZE” PODLASKIE SUWAŁKI SUWAŁKI SUWAŁKI
3208 0000145638 CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ „PRYZMAT” PODLASKIE M. SUWAŁKI M. SUWAŁKI SUWAŁKI
3405 0000157858 8441881502 STOWARZYSZENIE CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SUWAŁKACH PODLASKIE M. SUWAŁKI M. SUWAŁKI SUWAŁKI
3493 0000162437 8441548903 FUNDACJA OPIEKI NAD OSOBAMI POTRZEBUJĄCYMI POMOCY „OGNISKO DOMOWE” PODLASKIE M. SUWAŁKI M. SUWAŁKI SUWAŁKI
3571 0000167260 8442113691 STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI GMINY FILIPÓW PODLASKIE SUWALSKI FILIPÓW FILIPÓW
4281 0000212319 8441057789 KLUB SZACHOWY „HAŃCZA” SUWAŁKI PODLASKIE SUWAŁKI SUWAŁKI SUWAŁKI
4412 0000217533 8461561189 MIEJSKI KLUB SPORTOWY „ŚLEPSK” SUWAŁKI PODLASKIE SUWAŁKI SUWAŁKI SUWAŁKI
4683 0000226036 8442153087 SUWALSKIE STOWARZYSZENIE OPIEKI PALIATYWNEJ PODLASKIE M. SUWAŁKI M. SUWAŁKI SUWAŁKI
6753 0000321667 8442303782 STOWARZYSZENIE HOSPICJUM SUWALSKIE PODLASKIE M. SUWAŁKI M. SUWAŁKI SUWAŁKI
6986 0000332833 8442313450 PODLASKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW PODLASKIE M. SUWAŁKI M. SUWAŁKI SUWAŁKI
7121 0000341158 8442319352 SUWALSKA SZKOŁA LOTNICZA PODLASKIE M. SUWAŁKI M. SUWAŁKI SUWAŁKI
7405 0000357698 8442328397 STOWARZYSZENIE ZAMIAST PODLASKIE SUWALSKI SUWAŁKI SUWAŁKI
7512 0000367058 8442147342 POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W SUWAŁKACH PODLASKIE SUWALSKI FILIPÓW FILIPÓW
7582 0000373528 8442338823 FUNDACJA PROMYK PODLASKIE M. SUWAŁKI M. SUWAŁKI SUWAŁKI
7868 0000400320 8442349318 STOWARZYSZENIE „AKTYWNI TAK SAMO” PODLASKIE M. SUWAŁKI M. SUWAŁKI SUWAŁKI
8048 0000417618 8442350451 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DOMU DZIECKA W PAWŁÓWCE PODLASKIE SUWALSKI PRZEROŚL NOWA PAWŁÓWKA
8072 0000419669 8442350480 FUNDACJA ART-SOS ALICJI ROSZKOWSKIEJ PODLASKIE M. SUWAŁKI M. SUWAŁKI SUWAŁKI
8244 0000445489 8442351203 KLUB ROWEROWY MTB SUWAŁKI PODLASKIE SUWALSKI SUWAŁKI PŁOCICZNO TARTAK
8336 0000463161 8442351775 FUNDACJA ZWIERZĘTA NICZYJE PODLASKIE M. SUWAŁKI M. SUWAŁKI SUWAŁKI

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych w roku 2017 do otrzymania środków z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych nie mających siedziby w powiecie Miasto Suwałki lub powiecie Suwalskim lecz posiadających swoje oddziały bez osobowości prawnej
Lp. NR KRS NUMER_NIP NAZWA WOJEWODZTWO POWIAT GMINA MIEJSCOWOSC
892 0000035404 5422005092 POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ODDZIAŁ PODLASKI PODLASKIE M. BIAŁYSTOK M. BIAŁYSTOK BIAŁYSTOK
933 0000036695 5422595538 POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG PODLASKI PODLASKIE M. BIAŁYSTOK M. BIAŁYSTOK BIAŁYSTOK
2468 0000104450 5251683163 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ GRODNA I WILNA MAZOWIECKIE M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA WARSZAWA
3413 0000158347 8441866862 STOWARZYSZENIE LITEWSKIEJ KULTURY ETNICZNEJ W POLSCE PODLASKIE SEJNEŃSKI PUŃSK PUŃSK
5756 0000271846 5420211663 ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO, CHORĄGIEW BIAŁOSTOCKA PODLASKIE M. BIAŁYSTOK M. BIAŁYSTOK BIAŁYSTOK

Dane za stroną http://www.pozytek.gov.pl/Wykaz,Organizacji,Pozytku,Publicznego,3666.html