20.05.2013r. – Szkolenie „Aspekty formalno-prawne funkcjonowania organizacji pozarządowych”

Już 20 maja 2013r. (poniedziałek) w godz. 9.00-14.00 odbędzie się szkolenie z zakresu stosowania przepisów prawnych w działalności statutowej organizacji pozarządowych i realizacji ofert ze środków publicznych.

Szkolenie poprowadzi nasz radca prawny – Łukasz Huryn. Program szkolenia przedstawiamy poniżej.

PROGRAM SZKOLENIA

20 maja 2013r. godz. 9.00 – 14.00

1.        Pojęcie organizacji pozarządowych. Charakterystyka poszczególnych typów ze szczególnym uwzględnieniem stowarzyszeń i fundacji.

2.        Źródła prawa.

3.        Zasady działania organizacji pozarządowych.

4.        Postępowanie rejestrowe i ewidencyjne. Skutki wpisu do KRS.

5.        Statut – Charakter prawny,treść.

6.        Organy. Członkowie. Rodzaje odpowiedzialności osób sprawujących określone funkcje.

7.        Majątek organizacji – pojęcie i źródła powstania.

8.        Nadzór nad organizacjami pozarządowymi.

9.        Zakończenie działalności.

10.    Wybrane regulacje ustawowe dotyczące działalności organizacji pozarządowych (ustawa o zbiórkach publicznych, ustawa o imprezach masowych, ustawa o ochronie danych osobowych).

11.    Zagadnienia prawne związane z realizacją zadań publicznych (ustawa o finansach publicznych, ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, ustawa o rachunkowości, ustawa Prawo zamówień publicznych, umowy partnerskie).

 

Osoby, które zechcą wziąć udział w szkoleniu prosimy o potwierdzenie przybycia telefonicznie lub mailowo do piątku – 17 maja do godz. 15.00.

Dodaj komentarz