Miesiąc: Wrzesień 2013

Więcej o: Konsultacje w sprawie Programu Współpracy na rok 2014 – wypowiedz się do 7.10.2013r. !!!

Konsultacje w sprawie Programu Współpracy na rok 2014 – wypowiedz się do 7.10.2013r. !!!

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza konsultacje w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2014.

Więcej „Konsultacje w sprawie Programu Współpracy na rok 2014 – wypowiedz się do 7.10.2013r. !!!”