Bezpłatna pomoc specjalistyczna

Fundacja EGO

oferuje bezpłatną pomoc specjalistyczną krzywdzonym dzieciom oraz ich rodzinom
w ramach projektu „Parasol dzieciństwa”

Projekt współfinansowany ze środków The VeluxFoundations w ramach programu „Bezpieczne dzieciństwo” Fundacji Dzieci Niczyje

Zapraszamy do:
– indywidualnego kontaktu psychologicznego
– kontaktu pedagogicznego
– psychoterapii indywidualnej
Zapraszamy do kontaktu w Fundacji EGO
Suwałki, ul. Noniewicza 91, lokal nr 12, 13
Telefon: 535 032 190
www.fundacjaego.pl
ego

logo_fdn

FDN nie ponosi odpowiedzialności za treść niniejszej publikacji

Dodaj komentarz