Szkolenie Court Watch

logo FCWP

Czemu służą szkolenia Fundacji Court Watch Polska?

Szkolenia Fundacji Court Watch Polska przygotowują uczestników do pełnienia roli obserwatorów rozpraw sądowych w ramach programu “Obywatelskiego Monitoringu Sądów” prowadzonego przez Fundację. Obserwator zyskuje podstawową wiedzę o wymiarze sprawiedliwości i regułach rządzących procesem sądowym, przydatną do efektywnego prowadzenia obserwacji rozpraw.

Dla kogo są szkolenia?

Szkolenia dostępne są dla wszystkich, choć obserwatorami rozpraw mogą być tylko osoby pełnoletnie. W szczególności szkolenia mogą być atrakcyjne dla osób, które chcą zdobyć praktyczną wiedzę na temat sądownictwa i swoich praw przed sądem, mogą stanowić doskonałe rozwinięcie zajęć z wiedzy o społeczeństwie. Cieszą się one dużym zainteresowaniem studentów prawa i kierunków społecznych, np. socjologii.

Jakie tematy poruszane są na szkoleniach?

W zależności od audytorium szkolenia poruszają następujące kwestie:

  • Historia, cele i osiągnięcia ruchu Court Watch
  • Konstytucyjne podstawy działania wymiaru sprawiedliwości w Polsce
  • Ustrój sądownictwa w Polsce
  • Prawa obywatela przed sądem
  • Praktyka przebiegu rozprawy sądowej
  • Problemy polskiego sądownictwa wg badań i analiz
  • Metodologia obserwacji rozpraw sądowych
  • Praca z formularzami obserwacyjnymi i systemem wprowadzania danych on-line

 

Zapraszamy na szkolenie, które odbędzie się 23.11. 2015 r. w Centrum Trójki w Suwałkach, ul. Tadeusza Kościuszki 71, godz.: 15:00 – 16:30, w sali konferencyjnej

Szkolenie odbywa się w ramach realizacji projektu “Ambasadorzy Sprawiedliwości” współfinansowanego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Departamentu Pożytku Publicznego MPiPS.

Współorganizatorem szkolenia jest: Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Suwałkach

 

Zapisy na szkolenie dostępne są na stronie: https://courtwatch.pl/wolontariat/zapisy/?szkolenie=117853&t=1

Dodaj komentarz