„Aktywność nie idzie na emeryturę. Suwalski samorząd i Suwalska Rada Seniorów wobec problemów starzejącego się społeczeństwa lokalnego”

Suwalska Rada Seniorów - logo

Suwalska Rada Seniorów, Prezydent Miasta Suwałk i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach zapraszają na debatę pt. „Aktywność nie idzie na emeryturę. Suwalski samorząd i Suwalska Rada Seniorów wobec problemów starzejącego się społeczeństwa lokalnego”, która odbędzie się w piątek, 11 grudnia 2015 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach, przy ul. T. Noniewicza 10 (mała aula)

Program konferencji:
godz. 10.00-10.40 – uroczyste otwarcie
godz. 10.40-10.55 – prof. Barbara Imiołczyk, dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania i Ochrony Praw Osób z Niepełnosprawnościami w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich: „Seniorzy u siebie”
godz. 10.55-11.10 – dr hab. Ewa Kleszczewska: „Profilaktyka starzenia się. Kierunki geriatrii w woj. podlaskim”
godz. 11.10-11.25 – dr Jacek Górnikiewicz: „Dorosłość a dojrzewanie (wciąż) w wieku zaawansowanym”
godz. 11.25-11.40 – przerwa
godz. 11.40-11.55 – mgr Joanna Kłosowska: „Choroby zwyrodnieniowe stawów”
godz. 11.55-12.10 – dr Katarzyna Sztop-Rutkowska: „Aktywność seniorów”
godz. 12.10-12.30 – Jadwiga Sowulewska: Prezentacja Suwalskiej Rady Seniorów
godz. 12.30-13.00 – przerwa kawowa (prezentacje prac pensjonariuszy DPS Kalina, stoiska: PWSZ, suwalskich instytucji i Miasta Suwałki)
godz. 13.00-14.00 –dyskusja metodą „workcafe” (cztery stoliki tematyczne wokół wybranych tematów z bloku wykładowego), moderatorzy:
dr hab. Ewa Kleszczewska: „Zdrowie seniorów” (mała aula)
mgr Małgorzata Janczuk: „System wsparcia seniorów” (sala nr 2)
dr Katarzyna Sztop-Rutkowska: „Aktywność seniorów” (sala nr 305)
red. Stanisław Kurak: „Wizerunek osób starszych” (sala nr C 102)
godz. 14.00-15.00 – Podsumowanie, rekomendacje i wnioski z debaty
(prowadzi Maria Klaman, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”)

Dodaj komentarz