Warsztat pogłębiający umiejętności pracy z rodziną

logo Centrum Trójki

Termin: 18 marca 2016 r. – godz. 10.00 – 18.30.

Miejsce: Suwałki

Cele:

– wsparcie osób  pracujących z dziećmi i rodzicami / opiekunami – w ich wiedzy i umiejętnościach widzenia rodziny i współdziałania z rodziną

– pogłębienie umiejętności  widzenia  dynamiki życia rodzinnego jako sposobu funkcjonowania rodziny, który dotychczas służył i opracowywania strategii wprowadzania każdej zmiany wspólnie z rodzicami – w partnerstwie

Metody pracy:

  • Mini – wykłady
  • Ćwiczenia w parach, podgrupach, symulacje,
  • Wykorzystanie osobistych doświadczeń podczas pracy – dobre praktyki

BLOKI PROGRAMOWE:

  1. Rodzina – ujęcie socjologiczne, pedagogiczne, psychologiczne ( systemowe)
  • Postawy rodzicielskie
  1. Konflikty w rodzinie
  • Konflikty dzieci z rodzicami – jak wspierać dzieci? Jak wspierać rodziców?
  • Rozwiązywanie konfliktów – metoda bez porażek – jak i czego nauczyć rodziców, by umieli wesprzeć swoje dzieci?
  1. Budowanie pozytywnego obrazu dziecka przez rodziców – jak pracować z rodzicami, by umieli to robić?

EFEKTY szkolenia:

– pogłębienie umiejętności  w widzeniu rodziny w kontekście społecznym, pedagogicznym i psychologicznym

– pogłębienie umiejętności  we wspieraniu wszystkich stron w rodzinie ( dzieci, rodziców) będącej w konflikcie

– pogłębienie umiejętności  pracy z rodzicami i opiekunami dzieci nad budowaniem ich świadomego systemu wychowawczego i  pozytywnego obrazu ich  dzieci

Projekt autorski : Teresa Worobiej

Ilość miejsc ograniczona !!! 

Dodaj komentarz