9.12.2013r. – Szkolenie instruktażowe dla klubów i organizacji sportowych

Szkolenie instruktażowe w CENTRUM TRÓJKI z zakresu sporządzania ofert do konkursów z zakresu kultury fizycznej i sportu tym razem skierowane jest wyłącznie do klubów i organizacji sportowych, które będą składały wnioski o dofinansowanie działań w roku 2014 do Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

Szkolenie w dniu 9.12.2013r. (poniedziałek) rozpocznie się o godz.9.00 i będzie prowadzone przez Panią Elżbietę Gibowicz z Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu Urzędu Miejskiego.

Prosimy o osobiste, telefoniczne lub mailowe potwierdzenie udziału w szkoleniu do dnia 6.12.2013 r. do godz. 15.00.

Serdecznie zapraszamy.

Dodaj komentarz