ABC księgowości i rachunkowości w III sektorze

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych nabezpłatne szkoleniep.t.: „ABC księgowości i rachunkowości w III sektorze”, które odbędzie się 10 listopada (piątek) 2017 r. w sali konferencyjnej PRYZMAT-u w Suwałkach przy ul. Noniewicza 91, o godz. 9.00.

Szkolenie kierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych z obszaru subregionu suwalskiego (powiat suwalski, sejneński, moniecki, sokólski, augustowski, miasto Suwałki). Zgłosić się na nie mogą również zainteresowani pracownicy innych podmiotów ekonomii społecznej (spółdzielnie socjalne, przedsiębiorstwa społeczne) oraz instytucji wspierających ekonomię społeczną (OPS, JST, PUP).

Spotkanie poświęcone będzie kwestiom związanym z zarządzaniem oraz funkcjonowaniem organizacji pozarządowych. Uczestnicy poznają obowiązujące akty prawne oraz zasady i procedury dotyczących finansów w organizacjach. Dowiedzą się jak organizacja powinna planować swój budżet, poznają narzędzia do monitorowania i zarządzania finansowego organizacją, jak skutecznie współpracować z księgowością.

W programie:

  1. Zagadnienia prawne.
  2. Planowanie, przygotowanie budżetu rocznego organizacji.
  3. Monitoring budżetu, przystosowanie planu kont do potrzeb sprawozdawczości:

Zapewniamy:

  • inspirujące zajęcia, catering i materiały szkoleniowe.

Zgłoszenia:

  • Składane na formularzu rekrutacyjnymdo 6 listopadabr. osobiście, pocztą, drogą mailową na adrespryzmat@pryzmat.org.pllub faxem pod nr. 87 565 02 58.
  • Decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Sala szkoleniowa przystosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.
  • Osoby o szczególnych preferencjach żywieniowych proszone są o podanie takiej informacji drogą mailową razem z formularzem zgłoszeniowym.

Informacje:

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT

Noniewicza 91, 16 – 400 Suwałki

tel./fax 87 565 02 58

e-mail:pryzmat@pryzmat.org.pl

www.pryzmat.org.pl

www.pcwes.org.pl