NASZ BOHATER CZERWCA

Komisja konkursowa w składzie: Fundacja Lilia, Fundacja Zwierzęta Niczyje, Fundacja Promyk i Centrum Trójki bohaterem czerwca jednogłośnie wybrała małżeństwo, właścicieli „Kuchni Tatarskiej u Alika”: Emilię i Aleksandra Popławskich. 

To para niezwykła, która nigdy nie odmawia pomocy organizacjom pozarządowym, chętnie włączając się we wszelkie inicjatywy społeczne. Brali czynny udział w Wiosennym sprzątaniu kompleksu cmentarzy siedmiu wyznań w Suwałkach. Na swoich stronach promują bardzo dużo wydarzeń kulturalnych i społecznych z naszego regionu. W swoje progi zapraszają również artystów i podróżników, umożliwiając im prezentację swojego dorobku. Połączyli pracę z pasją, dlatego chce się do nich przychodzić, nie tylko, by spróbować pyszności, ale by spędzić trochę czasu w atmosferze życzliwości.

IMG_2039

Dodaj komentarz