Kategoria: Bez kategorii

Więcej Centrum 3 nieczynne

Centrum 3 nieczynne

CWOP Centrum Trójki jest nieczynne do odwołania.

Prosimy śledzić naszą stronę, na której będą umieszczane bieżące informacje.

Więcej o: Koła Gospodyń Wiejskich

Koła Gospodyń Wiejskich

Zakończyły się prace nad ustawę o kołach gospodyń wiejskich. Ustawę przekazano do podpisu Prezydentowi. Koła zyskują osobowość prawną. Ustawa oferuje im też wsparcie finansowe, co jest ewenementem w tego rodzaju akcie prawnym. Więcej „Koła Gospodyń Wiejskich”

Więcej o: Szkolenia – Mikrodotacje dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych

Szkolenia – Mikrodotacje dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych

W 2019 roku planowane są dwa nabory wniosków na realizację projektów w ramach „Podlaskiego Inkubatora Aktywności Społecznej”. Mikrodotacje przyznawane przez OWOP w wysokości od 1500 zł do 5000 zł można przeznaczyć na ciekawe i potrzebne przedsięwzięcia w społecznościach lokalnych. W związku z tym OWOP zaprasza obecnych i potencjalnych realizatorów projektów do udziału w szkoleniach. Więcej „Szkolenia – Mikrodotacje dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych”