Debata w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej

Przepraszamy Niecierpliwców, którzy czekali dzisiaj tupiąc nóżką na otwarcie Centrum 3.

Reprezentowaliśmy Centrum podczas debaty młodzieżowej dot. udziału młodych w demokracji, w życiu społecznym i aktywnościach wszelakich. Mówiliśmy o pozarządowym wolontariacie, o założeniu swojej własnej organizacji, o możliwościach, jakie są w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i o naszych dzieciach, czyli organizacjach, które narodziły się w Centrum, są prowadzone przez ludzi młodych i dalej prężnie działają.

Dodaj komentarz