„Decydujesz, pomagamy” – IV edycja programu grantowego

Ruszyła IV edycja programu grantowego „Decydujesz, pomagamy”, do którego mogą się zgłaszać aktywni mieszkańcy, organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne, działające na terenie całego kraju. W tej edycji programu, aż trzy organizacje, z każdego mikroregionu, zostaną nagrodzone grantami o wysokości 5000zł, 3000zł oraz 1000zł. To niezwykła okazja, aby pomóc wspieranym przez Państwa organizacjom oraz ułatwić możliwość rozwoju ich działalności.
Jak zdobyć grant?

Od 19 lutego do 30 marca 2018 roku aktywni mieszkańcy, ale też przedstawiciele takich instytucji, jak świetlice środowiskowe, domy pomocy czy schroniska będą mogli zgłaszać swoje pomysły na inicjatywy poprawiające życie w ich lokalnym otoczeniu poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie: www.tesco.pl/pomagamy

Spośród zgłoszonych pomysłów, w każdym z mikroregionów, jury wybierze po trzy projekty, które przejdą do otwartego głosowania. Lista projektów zostanie ogłoszona 27 kwietnia. W praktyce każda organizacja, która dojedzie do etapu głosowania zwycięży, jednak to liczba głosów, oddanych przez klientów Tesco, przesądzi o wysokości grantu.

Czego mogą dotyczyć inicjatywy?

Działania mogą dotyczyć edukacji, promocji zdrowego stylu życia, rewitalizacji przestrzeni miejskich, aktywizacji osób starszych, działań na rzecz zwierząt i środowiska naturalnego, pielęgnowania lokalnych tradycji lub innych obszarów, na które aktywni mieszkańcy chcieliby zwrócić uwagę. Dotychczas Tesco wsparło ponad 400 lokalnych inicjatyw, przekazując 2,15 mln złotych organizacjom społecznym. Przykłady projektów znajdują się na stronie: www.tesco.pl/pomagamy

Film o programie: https://www.youtube.com/watch?v=Azlb7uywsWo

Więcej informacji o programie znajduje się na stronie: www.tesco.pl/pomagamy