Długopisy firmowe przyznane :-)

W krótkim czasie napłynęły prawidłowe zgłoszenia na długopisy z własnym nadrukiem firmowym organizacji pozarządowych. Zapotrzebowanie suwalskich ngosów przerosło nasze oczekiwania i możliwości budżetowe CWOPu, w związku z czym, obiecujemy poprawę w następnym roku. 🙂 

Oto lista organizacji, które otrzymają długopisy:

1. Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów
2. Stowarzyszenie dla Rozwoju
3. Społeczna Organizacja Przyjaciół Dzieci „Przystań”
4. Fundacja Zwierzęta Niczyje
5. Fundacja PROMYK
6. Fundacja Traditio et Novitas
7. Klub Szachowy Hańcza Suwałki
8. Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Sportu i Rekreacji „Akademia 2012”
9. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk”
10. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Suwałkach
11. Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów
12. Polski Związek Głuchych
13. Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna „KARMELKI”
14. Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM
15. Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SALOS
16. Stowarzyszenie Spełniona Nadzieja
17. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji, Kultury i Przedsiębiorczości „JASNE ŻYCIE”
18. Stowarzyszenie Aktywności Społeczno-Artystycznej „Nie Po Drodze”
19. Stowarzyszenie ReAktywacja
20. Klub Sportowy „JAĆWING”

Długopisy już się zaczynają produkować, zgodnie z nadesłanymi projektami,  a o terminie odbioru poinformujemy mailowo.

Dodaj komentarz