Dotacje na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych – runda I

Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej ogłasza nabór w ramach I rundy dotacyjnej skierowanej do osób i instytucji zainteresowanych tworzeniem miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Szczegółowe zasady udzielania dotacji określa Regulamin Przyznawania Środków Finansowych (Dotacji) w ramach projektu „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej”.

Osoby i instytucje zainteresowane udziałem w naborze składają w terminie od 4 do 14 września 2017 roku następujące dokumenty:

8. Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis
Wnioskodawcy składają wniosek wraz z wymaganymi załącznikami osobiście w Biurze Lidera Projektu PCWES mieszczącego się w Suwałkach ul. Noniewicza 91, 16-400 Suwałki w godzinach od 8.00 do 15.00  (od poniedziałku do piątku) lub za pośrednictwem poczty lub kuriera (decyduje data wpływu do biura PCWES). Dokumenty składane są w kopercie z dopiskiem „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej – rekrutacja/nabór” (imię nazwisko lub nazwa instytucji, adres zamieszkania/adres instytucji).
W przypadku problemów z wypełnieniem formularzy zachęcamy do kontaktu pod nr. telefonu 087 565 02 58

więcej: http://pryzmat.org.pl/nabor-wnioskow-rekrutacyjnych-i-runda/