Ekonomia społeczna – możliwości i wyzwania

W imieniu przedstawicieli Stowarzyszenia „Euroregion Niemen” oraz konsorcjum Podlaskiego Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej serdecznie zapraszam na spotkanie pt. „Ekonomia społeczna – możliwości i wyzwania” organizowane 14 listopada 2017 r. w siedzibie Stowarzyszenia „Euroregion Niemen”.

W ramach tematu przewodniego przybliżone zostaną Państwu informacje m.in. na temat realizowanego projektu „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej” oraz możliwości uzyskania wsparcia (również finansowego) przez podmioty prawne oraz osoby fizyczne w ramach wskazanego projektu. Poruszona zostanie także kwestia zależności udziału organizacji pozarządowych w programie rewitalizacji miasta Suwałki czy też stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych.

 

Proszę o potwierdzenie udziału w szkoleniu drogą mailową euroregion@niemen.org.pl lub telefonicznie 87 565 36 71.