Fundacja EGO realizuje zadanie pn. „Jesteśmy, żyjemy, czujemy..”

EGO

Dzięki wsparciu Miasta Suwałki Fundacja EGO realizuje działanie pn. „Jesteśmy, żyjemy, czujemy..” mające na celu wzmocnienie samodzielności osób starszych oraz tworzenie warunków dla rozwoju aktywności i uczestnictwa w życiu społecznym osób w wieku emerytalnym. W ramach zadania opracowany został – dołączony spot społeczny emitowany również na miejskim telebimie. Ponadto Fundacja zakupi 30 spersonalizowanych opasek S.O.S. , które w porozumieniu z organizacjami senioralnymi trafią do osób mniej samodzielnych. Opaska zawierać może indywidualne dane na temat stanu zdrowia, potrzeby powiadomienia bliskiej osoby w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa. Opaska służy też do szybkiej identyfikacji osoby z utrudnionym kontaktem słownym i udzielenia jej niezbędnej pomocy.

EGO