Fundacja Opieki nad Osobami Potrzebującymi Pomocy „Ognisko Domowe” potrzebuje wsparcia

Zarząd Fundacji „Ognisko Domowe” zwraca się z serdeczną prośbą o włączenie się z pomocą finansową w dokończenie budowy domu w Przerośli.

Sprawa ta szczególnie jest nam bliska, gdyż w to dzieło całym swym sercem i osobą zaangażowany był śp. Ksiądz Prałat Jerzy Zawadzki – największy społecznik Miasta. To on przekazał Fundacji w formie darowizny 15 ha ziemi w Przerośli. Na tej ziemi Fundacja wybudowała budynek w stanie surowym, który miał być ostatnią, prawdziwą, życzliwą przystanią dla osób starszych i niepełnosprawnych.

Pragniemy, by ten dom powstał, jako trwały pomnik pamięci o śp.Księdzu Jerzym i funkcjonował pod Jego imieniem. Jest to budynek o powierzchni użytkowej 3356,1m kw., zawierający 20 mieszkań jednoosobowych i 20 dwuosobowych dla pensjonariuszy stałych, 13 gościnnych, pokoje dla personelu, kaplicę,stołówkę, pomieszczenia gospodarcze i rehabilitacyjne. Przewidziana jest pełna opieka bytowa i rehabilitacyjna.

W Fundacji pracują wyłącznie wolontariusze, nie pobierając żadnych wynagrodzeń.

Biuro Fundacji jest czynne w godz. 8:00 – 13:00 łącznie z sobotą. Fundacja jest organizacją pożytku publicznego zarejestrowaną pod nr KRS 0000162437.

Datki można wpłacać bezpośrednio w siedzibie Fundacji: E.Plater 2, skr. poczt 75,

tel. (87) 566 41 66

lub na konto: PKO S.A. o/Suwałki nr: 69124058911111000057547754. To tak niewiele kosztuje, a  tak wielkie dzieło ma szansę powstania. Już teraz dziękujemy. O wynikach powiadomimy w mediach.

 

Dodaj komentarz