III Spotkanie Informacyjne – 16.04.2013r. godz.16.00

Tym razem spotkanie informacyjne w dniu 16.04.2013r. o godz.16.00 będzie poświęcone „Formalno-prawnym aspektom działalności organizacji pozarządowych i realizacji ofert konkursowych”.

Nasz radca prawny – Łukasz Huryn – opowie o przepisach, które należy stosować w prowadzeniu organizacji pozarządowej m.in. o Ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Na spotkaniu dowiemy się także, jakie obowiązki prawne ciążą na organizacjach podczas realizacji ofert ze środków publicznych. Będzie także czas na zadawanie pytań i dyskusję.

Stałym punktem spotkań jest prezentacja potencjalnych źródeł finansowania oraz wymiana informacji między organizacjami.

W celu ewentualnego przygotowania odpowiedniej ilości materiałów na spotkanie zwracamy się z prośbą, aby osoby, które zechcą wziąć udział w spotkaniu potwierdziły przybycie telefonicznie lub mailowo do poniedziałku – 15 kwietnia do godz. 15.00.

Dodaj komentarz