Informacja o zbiórce publicznej, która odbyła się w dniach 16 czerwca – 30 czerwca 2014r.

Informujemy, że na podstawie decyzji nr Nr 8/2014 Prezydenta Miasta Suwałk została przeprowadzona zbiórka publiczna, która odbyła się w dniach 16 czerwca do 30 czerwca 2014r. na terenie Miasta Suwałk oraz w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Centrum Trójki, ul. Kościuszki 71 w formie: zbieranie ofiar do puszek kwestarskich oraz zbieranie ofiar w naturze, celem pomocy rodzinie Staśkiewicz ze wsi Szypliszki, która w wyniku zdarzenia losowego – pożaru, straciła dach nad głową i dorobek całego życia.

1. Suma zebranych ofiar pieniężnych wyniosła łącznie: 795,98 zł
Banknoty:
50 zł – 3 szt.
20 zł – 3 szt.
10 zł – 9 szt.

Bilon:
5 zł – 49 szt
2 zł – 67 szt.
1 zł. – 83 szt.
50 gr. – 38 szt.
20 gr. – 53 szt.
10 gr. – 40 szt.
5 gr. – 31 szt.
2 gr. – 29 szt.
1 gr. – 25 szt.

wg poniższych form zbiórki publicznej:
– wpłaty na konto, w kwocie …………………………………………………………..……0zł,
– datki do puszek kwestarskich w kwocie …………………………………………….795,98zł,
– datki do skarbon stacjonarnych , w kwocie ……………..……………………….………0zł,
– sprzedaż cegiełek w kwocie, …………………………………………………………..….0zł,
– sprzedaż przedmiotów i usług, w kwocie …………………………….……………………0zł.

2. Rozliczenie sprzedanych cegiełek w ramach przeprowadzonej zbiórki publicznej.

N/d
3. Sprzedaż przedmiotów i usług
N/d
4. Rodzaj i ilość zebranych ofiar w naturze:

– 22 worki odzieży używanej i nowej
– 2 kartony odzieży używanej i nowej
– 3 worki z żywnością – 20 kg.
– 1 szt. – dywan używany
– 1 szt. – 60 cm. wieszak na ubrania
– 1 szt. – piłka
– 2 szt.– proszek do prania, 4,5 kg.
– 1 szt. – płyn do płukania – 1,5l.
– 1 szt. – farba emulsyjna Jedynka, 900ml.
– 2 szt. – mydło w kostce
– 2 szt. – kosmetyczka, saszetka używane
5. Łączne koszty przeprowadzenia zbiórki : 0 zł, w tym:

N/d
Procentowy udział kosztów w stosunku do zebranej kwoty wyniósł 0%.
Wysokość kosztów z przeprowadzenia zbiórki publicznej nie przekroczyła 10% przychodu ze zbiórki

6. Łączny dochód ze zbiórki publicznej: 795,98 zł.

(poz. 6 = poz. 1 – poz. 5)

7. Podział dochodu ze zbiórki publicznej, w ramach poszczególnych celów:

1) cel:

Pomoc rodzinie Staśkiewicz ze wsi Szypliszki, która w wyniku zdarzenia losowego – pożaru, straciła dach nad głową i dorobek całego życia.

kwota przeznaczona na cel 1). 795,80 zł,

8. Środki ze zbiórki przekazano w dniu 03.07.2014r.

Dodaj komentarz