Interreg V-A Litwa-Polska

logo programu interreg

Szkolenia dla potencjalnych beneficjentów podczas I otwartego naboru wniosków Program Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska

  • 25 kwietnia  Augustów
  • 26 kwietnia    Giżycko
  • 28 kwietnia Białystok

Program
10.00-10.30 Rejestracja uczestników. Powitalna kawa.
10.30-11.00 Ogólne informacje o Programie Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska oraz pierwszym otwartym naborze wniosków. Pytania i odpowiedzi.
11.00-11.50 Kwalifikowalność wydatków. Pytania i odpowiedzi.
11.50 -12.10 Przerwa kawowa.
12.10-13.00 Wypełnianie wniosku o dofinansowanie. Pytania i odpowiedzi.
13.00-14.00 Ćwiczenia praktyczne. Pytania i odpowiedzi.

 

Informacje i zapisy: http://www.vilniusjts.eu/events/trainings-for-potential-beneficiaries/pl?action=register

logo programu interreg