IV spotkanie informacyjne – zagadnienia księgowo-kadrowe w organizacjach pozarządowych

IV spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 07.05.2013r. o godz.16.30.

Tematem wiodącym będą zagadnienia księgowo-kadrowe w organizacjach pozarządowych, które przedstawi Wioletta Kwiatkowska – specjalistka ds. księgowych, świadcząca bezpłatne poradnictwo dla ngo w ramach działalności CWOP. Dowiemy się między innymi, jak może wyglądać nadzór nad księgowością organizacji, czy komisja rewizyjna ponosi odpowiedzialność za nadzór nad księgowością, jak czytać sprawozdanie finansowe, a także z kim i kiedy lepiej zawrzeć umowę o dzieło niż umowę o pracę lub umowę zlecenie, co powinny zawierać akta osobowe personelu w zależności od formy zatrudnienia, jak zabezpieczyć dane osobowe i ile czasu musimy je przechowywać. Spotkanie jest wprowadzeniem do planowanego 6-godzinnego szkolenia z ww. zakresu ze szczególnym uwzględnieniem sugestii osób nim zainteresowanych.
Stałym punktem spotkań jest prezentacja Kierownika CWOP – Andrzeja Sowula o potencjalnych źródłach finansowania działalności statutowej, dyskusje i wymiana informacji między organizacjami.
W celu ewentualnego przygotowania odpowiedniej ilości materiałów na spotkanie zwracamy się z prośbą, aby osoby, które chcą wziąć udział w spotkaniu potwierdziły swoje przybycie telefonicznie lub mailowo do poniedziałku – 6 maja do godz. 15.00.

Dodaj komentarz