Jesienny rozkład jazdy CENTRUM 3

Jesień w CENTRUM TRÓJKI zapowiada się pracowicie, także mamy szczerą nadzieję, że porządnie odpoczęliście podczas wakacji

1. 26.09.2013r. w godz. 13.00-18.00, szkolenie p.n. „Rozliczanie dotacji w organizacjach pozarządowych”.
Nieprawidłowe rozliczenie dotacji wiąże się z różnorakimi konsekwencjami, np. koniecznością zwrotu otrzymanej dotacji. Podstawowym elementem rozliczenia jest prawidłowe przygotowanie całej niezbędnej dokumentacji związanej z ponoszonymi wydatkami. Rozliczenie dotacji to także inne zakresy czynności takie jak: prawidłowa promocja, kontrola wskaźników, utrzymanie efektów projektu, prawidłowe wykorzystanie produktów projektu.
Szkolenie poprowadzi Wioletta Kwiatkowska – doradca-specjalistka z zakresu rachunkowości i księgowości.
Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 24 września do godz. 19.00.

2.01.10.2013r. o godz. 16.30 spotkanie informacyjno-integracyjne, którego tematem przewodnim będzie wprowadzenie do szkolenia p.n. „Jak pracować z wolontariuszami?”. Warsztat jest skierowany do członków stowarzyszeń i organizacji, pracowników szkół, którzy pracują lub zamierzają pracować z wolontariuszami.
Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 30 września do godz. 15.00.

3.02.10.2013r. w godz. 9.00-14.00 odbędzie szkolenie p.n. „Przygotowywanie ofert do konkursów ogłaszanych przez administrację publiczną”. Szkolenie będzie obejmowało pracę z formularzem, na którym organizacje składają oferty na realizację zadania publicznego. Szkolenie poprowadzą Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych – Pani Honorata Rudnik oraz Pani Elżbieta Tumialis z Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu.
Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 30 września do godz. 15.00.

4.08.10.2013r. w godz. 16.30-21.00 warsztaty p.n. „Jak pracować z wolontariuszami?” prowadzone przez Katarzynę Lewoń i Marcina Lewoń.

Przykładowe obszary, treści i zagadnienia poruszane podczas warsztatów:
– proces grupowy i interakcje w grupie
– autorytet
– przestrzeń do działania
– cel współpracy z wolontariuszami
– wolontariat – transakcja wymienna.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 7 października do godz. 15.00.

Dodaj komentarz