Fundacja EDUK@CJA

Fundacja EDUK@CJA
Przedstawiciel
Agnieszka Anna Makarewicz
Zakres działalności
1. ochrona zdrowia,
2. rozwój edukacji, oświaty i wychowania,
3. kultury i sztuki,
4. opieki i pomocy społecznej,
5. wspieranie działalności instytucji i organizacji o ważnym znaczeniu społecznym,
6. tworzenie i wsparcie podmiotów ekonomii społecznej,
7. ochrona środowiska i zabytków.
16-400 Suwałki, ul. Putry 11 lok. 22

Wyślij wiadomość do właściciela oferty

Fundacja EDUK@CJA