Fundacja Prometeusz

Fundacja Prometeusz
Fundacja Prometeusz

Misją Fundacji jest przeciwdziałanie wszelkim negatywnym zjawiskom występującym w społeczeństwie.

Celem Fundacji jest szeroko rozumiana działalność edukacyjna, informacyjna, wspierająca, terapeutyczna, profilaktyczna i szkoleniowa. Działalność jest skierowana do dzieci, młodzieży i osób dorosłych, w szczególności do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, niepełnosprawnych, uwikłanych w uzależnienia, współuzależnienie, przemoc, mających problemy z integracją i reintegracją społeczną i zawodową, z dostępem do edukacji, do rynku pracy, poradnictwa, doradztwa, informacji, a ponadto jest skierowana do organizacji pozarządowych, instytucji, podmiotów gospodarczych.

Dodatkowym celem Fundacji jest edukacja i wspieranie przedsięwzięć ekologicznych oraz działalność w celu poprawy ogólnie rozumianego bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez działalność profilaktyczną oraz wspierającą ofiary wypadków drogowych.

Od 01.09.2011 r. Fundacja realizuje drugą edycję projektu partnerskiego Suwalskiego Stowarzyszenia „Wybór” p.n. Klub Integracji Społecznej „Masz Wybór” skierowanego głównie do osób bezrobotnych i pracujących (o dochodach w rodzinie nieprzekraczających kwoty tzw. minimum socjalnego) z problemem uzależnienia, współuzależnienia lub uwikłanych w przemoc.

Od 1.02.2013r. Fundacja realizuje wsparcie dla organizacji pozarządowych z terenu Miasta Suwałk w ramach projektu partnerskiego p.n. „Uruchomienie i funkcjonowanie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (CWOP) w Suwałkach”.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dane kontaktowe:

Fundacja Prometeusz

ul. Kościuszki 71

16-400 Suwałki

e-mail: fundacjaprometeusz@gazeta.pl

KRS: 0000213093

NIP 844-21-30-732

REGON 791067997

Konto bankowe – PEKAO S.A. – 89 1240 5891 1111 0010 3377 4878

ul. Kościuszki 71
16-400 Suwałki
16-400
0000213093
844-21-30-732
791067997

Wyślij wiadomość do właściciela oferty

Fundacja Prometeusz