Fundacja Rozwoju Inicjatyw Społecznych WIDOK w Suwałkach

Fundacja Rozwoju Inicjatyw Społecznych WIDOK w Suwałkach
Przedstawiciel
Andrzej Domański
Zakres działalności
pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, działalność charytatywna, wypoczynek dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
Doświadczenie
Realizacja projektów adresowanych do dzieci i młodzieży m.inn. Finansowanych w ramach POKL „Rozwiń skrzydła – integracja i edukacja dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym”, „Świetlica środowiskowa dom równych szans” (w partnerstwie z Gminą Augustów, Suwałki) Projekt „Zielone przedszkole” obejmował prowadzenie punktu przedszkolnego w Zielonym Kamedulskim.
Stan współpracy z MS
Od początku prowadzenia świetlicy współpraca z Urzędem Miejskim, który współfinansuje jej funkcjonowanie. Fundacja realizuje projekt „Warsztaty dziennikarsko – fotograficzne” dla młodzieży, „Obóz integracyjno-terepeutyczny 2014”, „Wakacyjny Klub Turystyki Aktywnej”, współfinansowane przez Urząd Miasta w Suwałkach.
16-400 Suwałki, Daszyńskiego 10

Wyślij wiadomość do właściciela oferty

Fundacja Rozwoju Inicjatyw Społecznych WIDOK w Suwałkach