Fundacja Traditio et Novitas

Fundacja Traditio et Novitas
Przedstawiciel
Jan Życzkowski
Zakres działalności
1. działalność w sferze kultury i sztuki, edukacji, sportu i turystyki w dziedzinach historii, plastyki, muzyki, literatury, tańca, teatru i filmu o wysokich walorach artystycznych także z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych i wykluczonych, 2. uświadamianie wagi i zachowanie niematerialnego dziedzictwa kulturowego, 3. tworzenie warunków do rozwoju artystycznego i zawodowego twórców oraz osób zajmujących się kulturą i sztuką, 4. uświadamianie i umacnianie społecznych potrzeb kulturalnych, 5. popularyzacja wiedzy o mechanizmach umożliwiających rozwój współczesnej kultury i sztuki oraz o osobach i instytucjach tworzących współczesny mecenat kultury i sztuki, 6. wyrównywanie szans w docieraniu do kultury i sztuki dla mieszkańców małych miast i wsi.
16-400 Suwałki, ul. Klonowa 30

Wyślij wiadomość do właściciela oferty

Fundacja Traditio et Novitas