Fundacja „Uśmiech Dziecka” w Suwałkach

Fundacja „Uśmiech Dziecka” w Suwałkach
Przedstawiciel
Marzena Burba
Zakres działalności
Oświatowo-kulturalna, charytatywno-opiekuńcza, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, działalność społecznie użyteczne w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego.
Stan współpracy z MS
1) Zorganizowanie słodkiego meczu charytatywnego. 2) Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci ze świetlicy środowiskowej „Uśmiech dziecka” w Suwałkach, pozyskanie dotacji od Urzędu Miasta Suwałki.
16-400 Suwałki, Kościuszki 110/3

Wyślij wiadomość do właściciela oferty

Fundacja „Uśmiech Dziecka” w Suwałkach