Fundacja „Żyć. Nie umierać.” w Suwałkach

Fundacja „Żyć. Nie umierać.” w Suwałkach
Przedstawiciel
ks. Jarema Sykulski
Zakres działalności
1) ochrona i promocja zdrowia, 2) działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 3) działalność charytatywna, 4) promocja i organizacja wolontariatu.
Doświadczenie
Fundacja „Żyć. Nie umierać” została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 18 lutego 2011 r. Rok 2011 był okresem organizacyjnym dla Fundacji. W roku 2012 przy współudziale Prezydenta Miasta Suwałk zrealizowano zadanie publiczne pod nazwą: „Wspierania działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia”. W roku 2013 powtórnie zrealizowano zadanie publiczne pod nazwą jak w roku 2012. Członkowie projektu, którzy zżyli się z grupą doznali faktycznego, terapeutycznego wsparcia. Dzięki dotacji i wspólnej pracy udało nam się wypełnić lukę między leczeniem medycznym a stanem psychicznym pacjenta onkologicznego, zmagajacego się z diagnozą, skutkami leczenia i stresem. Jest to działanie, które dla pełnej realizacji wymaga długich, systematycznych. wieloletnich działań.
Stan współpracy z MS
Dzięki wsparciu finansowym Urzędu Miejskiego Fundacja mogła realizować zadania statutowe. Fundacja otrzymała w 2012 roku 5.500,00 zł dotacji, a w 2013 roku 7.000,00 zł. Jesteśmy wdzięczni za uznanie ważności problemu, jakim jest choroba nowotworowa- jej specyfika, zasięg i niesprzyjające stereotypy oraz wsparcie projektów dotacją, co dało szanse na zaistnienie Fundacji „Żyć. Nie umierać” w świadomości społeczeństwa Suwałk.
16-400 Suwałki, M. Skłodowskiej Curie 5

Wyślij wiadomość do właściciela oferty

Fundacja „Żyć. Nie umierać.” w Suwałkach