Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia Komitet Oddziału w Suwałkach

Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia Komitet Oddziału w Suwałkach
Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia Komitet Oddziału w Suwałkach
Stowarzyszenie pozyskuje środki z darowizn osób fizycznych i prawnych, zbiórki z ramach akcji NFOZ „Serce za Serce” oraz odpisu podatkowego 1% na OPP (posiada status organizacji pożytku publicznego – nr KRS 0000065198).

Zakres działalności:

−    ochrona i promocja zdrowia,

−    pomoc społeczna,

−    świadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych poprzez wyposażenie placówek lecznictwa w sprzęt medyczny,

−    ochrona środowiska,

−    działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

−    promocja i organizacja wolontariatu,

−    wspomaganie rozwoju bazy materialnej oraz zadań lecznictwa i ratownictwa medycznego, profilaktyki zdrowotnej oraz ochrony zdrowia i pomocy społecznej,

−    aktywizowanie społeczeństwa do ofiarności na realizację wyżej wymienionych celów,

−    wyrażanie opinii o działalności i potrzebach lecznictwa, ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

Stowarzyszenie pozyskuje środki z darowizn osób fizycznych i prawnych, zbiórki z ramach akcji NFOZ „Serce za Serce” oraz odpisu podatkowego 1% na OPP (posiada status organizacji pożytku publicznego – nr KRS 0000065198).

Stowarzyszenie NFOZ realizuje cele statutowe przeznaczając uzyskiwane środki finansowe i rzeczowe na finansowanie rozwoju bazy lecznictwa, ochrony zdrowia i środowiska, ratownictwa medycznego i pomocy społecznej przez:

–     zakup aparatury diagnostyczno-leczniczej, sprzętu medycznego oraz wyposażenia technicznego (w tym: materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych),

–     budowę, rozbudowę, remonty, adaptacje i modernizację obiektów,

–     obsługę funduszu.

87 566 37 38
ul. Mickiewicza 15 pok. 106, 16-400 Suwałki
16-400
0000065198
8441125841
001418227

Wyślij wiadomość do właściciela oferty

Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia Komitet Oddziału w Suwałkach