Społeczna Organizacja Przyjaciół Dzieci „Przystań” w Suwałkach

Społeczna Organizacja Przyjaciół Dzieci „Przystań” w Suwałkach
Przedstawiciel
Marcin Butkiewicz
Zakres działalności
Opieka, wychowanie dzieci i ich rodzin, udzielanie pomocy psychologicznej, pedagogicznej, terapeutycznej i socjoterapeutycznej dzieciom.
Doświadczenie
Społeczna Organizacja Przyjaciół Dzieci Przystań w Suwałkach prowadzi placówkę od 22 lat. Zajmujemy się niesieniem pomocy dzieciom i rodzinom na płaszczyźnie socjalnej, edukacyjno-wychowawczej, rekreacyjnej, rehabilitacyjnej. Prowadzimy również działania takie jak praca terapeutyczna z dzieckiem i rodziną. Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych. Udzielamy pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans. wspieramy i upowszechniamy dzieci w kulturze fizycznej i sporcie. Organizujemy również wypoczynek letni oraz zimowy dzieciom. Wieloletnie doświadczenie i współpraca w zakresie realizacji zadań publicznych w tym pomocy dzieciom i ich rodzinom dysfunkcyjnym przebiega pomyślnie i rekomendujemy ją jako jedną wiodącą w naszym Mieście.
Stan współpracy z MS
Społeczna Organizacja Przyjaciół Dzieci Przystań w Suwałkach od 22 lat prowadzi placówkę pobytu dziennego dziecka, a tym samym ściśle współpracuje z Urzędem Miejskim oraz Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, podejmując działania w realizacji programów profilaktycznych, pomocowych oraz społecznych. Dzięki otrzymanym dotacjom możemy działać na polu pomocowym na rzecz dzieci potrzebujących i ich rodzin. Możemy również organizować wypoczynek letni oraz zimowy. Dzięki temu wykonujemy wiele zadań mających na celu wspieranie dzieci w rozwoju oraz ich zainteresowań w procesie uspołecznienia. Wieloletnie doświadczenie i współpraca z Urzędem Miasta przebiega pomyślnie.
16-400 Suwałki, Waryńskiego 39
16-400
0000071636
8441084881
79050512000000

Wyślij wiadomość do właściciela oferty

Społeczna Organizacja Przyjaciół Dzieci „Przystań” w Suwałkach

Jedna myśl na temat “

Możliwość komentowania jest wyłączona