Stowarzyszenie “Dobre Serce”

Stowarzyszenie “Dobre Serce”

Celem stowarzyszenia jest działalność na rzecz dobra publicznego w zakresie: zwiększenia zdolności adaptacyjnych osób bezrobotnych i pracujących oraz przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce i  na rynku pracy, podnoszenie poziomu aktywności zawodowej, ochrony środowiska, edukacji, kultury i sztuki, sportu i kultury fizycznej, opieki społecznej, ochrony zdrowia , wspierania dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej

 

Prezes Stowarzyszenia: Wioletta Kiersztyn

 

508386288
505797781

Wyślij wiadomość do właściciela oferty

Stowarzyszenie “Dobre Serce”