Stowarzyszenie Historyczne im. Polskiej Organizacji Wojskowej

Stowarzyszenie Historyczne im. Polskiej Organizacji Wojskowej
Stowarzyszenie Historyczne im. Polskiej Organizacji Wojskowej
Polska Organizacja Wojskowa (POW) jest organizacją przysposobienia wojskowego młodzieży polskiej, kultywującą tradycję Polskiej Organizacji Wojskowej z lat 1914-1918/1919.
Polska Organizacja Wojskowa (POW) jest organizacją przysposobienia wojskowego młodzieży polskiej, kultywującą tradycję Polskiej Organizacji Wojskowej z lat 1914-1918/1919.
Polska Organizacja Wojskowa działa zgodnie z zasadami, celami i metodą wprowadzonymi przez jej założyciela Józefa Piłsudskiego i rozwiniętymi w latach 1914-1918/1919.
POW jest dobrowolnym stowarzyszeniem otwartym dla wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i Polaków mieszkających poza granicami Państwa, niezależnie od płci, od 13 roku życia.
Działalność POW została wznowiona w 2012 r. Członkowie POW wywodzą się z dawnego Związku Strzeleckiego.
POW prowadzi szkolenia m. in. z zakresu: musztry, regulaminów, strzelectwa, bronioznawstwa, terenoznawstwa, topografii, łączności, taktyki, walki wręcz, survivalu, PPPM, OPBMR oraz szkolenie patriotyczno-obywatelskie.
41 PUŁKU PIECHOTY 13 Suwałki
16-400
0000555730
8442354911
361375795

Wyślij wiadomość do właściciela oferty

Stowarzyszenie Historyczne im. Polskiej Organizacji Wojskowej

2 myśli na temat “

Możliwość komentowania jest wyłączona