Stowarzyszenie Pastwisko.org

Stowarzyszenie Pastwisko.org
Stowarzyszenie Pastwisko.org

Celem Stowarzyszenia jest pomoc społecznościom lokalnym Suwalszczyzny oraz aktywny udział w rozwoju społecznym, kulturalnym i gospodarczym tego regionu, a w szczególności:

1) promocja i ochrona walorów kulturowych, przyrodniczych i turystycznych Suwalszczyzny,

2) budzenie lokalnego patriotyzmu oraz kształtowanie tożsamości regionalnej mieszkańców Suwalszczyzny,

3) organizowanie działalności i wspieranie inicjatyw edukacyjnych, promujących rozwój intelektualny i emocjonalny oraz wyrównujących społeczne szanse dzieci, młodzieży oraz całych rodzin,

4) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa młodych i dorosłych mieszkańców regionu,

5) działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, opartego na wiedzy i dialogu.

 

Konto: Bank Spółdzielczy w Rutce Tartak Oddział w Suwałkach 03 9367 0007 0010 0018 5983 0001

 

Logo Pastwisko.org

 

http://pastwisko.org
+48 791 291576
+48 87 566 56 35
ul. Kościuszki 36/38
16-400 Suwałki
16-400
0000282525
844-22-64-958
200152778

Wyślij wiadomość do właściciela oferty

Stowarzyszenie Pastwisko.org