Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Suwałkach

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Suwałkach

Celem stowarzyszenia jest:
1.Aktywizacja społeczna osób starszych
2.Upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej
3.Stymulowanie rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej

 

Zakres działalności
Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym, kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego, działania na rzecz integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Doświadczenie
realizacja projektu „Seniorzy z kulturą za pan brat” – 2013r.,
impreza kulturalno-turystyczna – 2012r.,
ćwiczenia rehabilitacyjne – 2012r.,
impreza „Na Mazurskiej Sawannie” – 2009r.
Stan współpracy z MS
Środki z budżetu UM: biuletyn UTW, prezentacja repertuaru „Złota Jesień” – 300-lecie Suwałk 2013r., prezentacja repertuaru „Złota Jesień” – Czerniachowsk 2013 r.

Biuro Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku
Czynne w poniedziałki i środy w godzinach 10.00 – 12.00.

Prezes Stowarzyszenia UTW – Danuta Złotnik tel.: 664 453 220

Obsługa biura: Teresa Juszkiewicz tel.:  509 538 891

664 45 32 20
509 538 891
16-400 Suwałki, Noniewicza 10
16-400
0000066543
8441942505
79074306000000

Wyślij wiadomość do właściciela oferty

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Suwałkach

2 myśli na temat “

Możliwość komentowania jest wyłączona