Klasyfikacyjny Turniej Szachów Klasycznych – 12-13.12.2015r.

Szachy

Klub Szachowy „Javena Hańcza” Suwałki zaprasza na klasyfikacyjny Turniej Szachów Klasycznych.

1. CEL:
– uzyskanie wyższych kategorii szachowych (do drugiej kategorii włącznie i pierwszej kategorii kobiecej),
– popularyzacja szachów wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
– propagowanie atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego,.
2. ORGANIZATOR:
Klub Szachowy „Javena Hańcza” Suwałki
Sędzia Główny: Mikołaj Bura – sędzia klasy państwowej. Tel. 505-476-702 e-mail: buram@gazeta.pl

3. TERMIN I MIEJSCE:
12 grudnia 2015 r. (sobota) i 13 grudnia 2015 r. (niedziela)
Suwałki ul. Kamedulska 3 (sale nr 18 i 19)
4. TERMINARZ:
12.12.2015 r.
9.30-10.00 potwierdzenie udziału, wpłata wpisowego, dopisanie nowych zawodników.
10.00 odprawa techniczna, otwarcie,
10.10 – 15.00 rundy 1 – 3.
13.12.2015 r.
9.00 – 15.00 rundy 4 – 7,
15.15 – zakończenie turnieju. Kolejne rundy rozpoczynać się będą tuż po zakończeniu rundy
poprzedniej. W związku z powyższym zakończenie może rozpocząć się wcześniej.
5. SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY
Turniej rozgrywany będzie systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund z obowiązkiem prowadzenia zapisu.
Tempo gry P-60’ (30 minut + 30 sekund na posunięcie)
Dopuszczalne spóźnienie na rundę – pół godziny od jej rozpoczęcia
6. WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA:
W turnieju mogą wziąć udział wszyscy chętni posiadający ranking krajowy 1600 i niższy, którzy dokonają zgłoszenia na adres: buram@gazeta.pl, tel.505-476-702, przez stronę http://www.chessarbiter.com
lub osobiście (w przypadku wolnych miejsc) w dniu rozgrywek do godz. 10.00 w sali nr 18 w Suwałkach ul. Kamedulska 3.
Wpisowe:
– seniorzy – 30,00 zł, juniorzy 15-18 lat – 20,00 zł, juniorzy młodsi i młodzicy (14 lat i młodsi) – 10,00 zł.
Wpisowe dla zawodników zgłoszonych w dniu 12.12.2015 – wzrasta o 10,00 zł.
Powyższa kwota zawiera opłatę klasyfikacyjną.
7. NAGRODY
Uzyskanie wyższej kategorii szachowej – do I kat. kobiecej włącznie..
Zwycięzcy i najlepsza zawodniczka otrzymują nagrody pieniężne.
Pierwsza – 100,00 zł, druga – 80,00 zł, trzecia – 60,00 zł, czwarta – 40.00 zł, piąta – 30.00 zł, szósta 20.00 zł i najlepsza kobieta 50,00 zł.
Wysokość nagród finansowych zostanie zachowana pod warunkiem udziału minimum 30 zawodników.
Juniorzy do lat 10, do lat 14 i do lat 18 otrzymają nagrody rzeczowe i upominki.
8. USTALENIA KOŃCOWE:
Opiekę wychowawczą dla osób niepełnoletnich sprawują rodzice lub opiekunowie klubowi.
Turniej rozgrywany jest zgodnie z przepisami Kodeksu PZSzach.
Organizator zezwala na wniesienie na salę gry wyłączonych telefonów komórkowych.
Organizator zapewnia sprzęt dla pierwszych 50 zawodników (decyduje kolejność zgłoszeń) , w tym 20
szachownic elektronicznych – zapis partii przez komputer oraz transmisja on-line.
Interpretacja regulaminu należy do sędziego głównego.

Serdecznie zapraszamy. 🙂

Dodaj komentarz