Kliknij raz dziennie i pomóż „Bajce” wygrać remont stołówki

Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa „Bajka” w Suwałkach została zgłoszona do konkursu na remont stołówki o wartości 30 tysięcy złotych. Konkurencja z całej Polski jest duża, ale pomóc może każdy – wystarczy raz dziennie oddać swój głos na suwalską szkołę. Dzięki głosom NTSP „Bajka” może zawalczyć o odrestaurowanie stołówki, a także otrzymać darmowe materiały edukacyjne.
Na pomysł zgłoszenia szkoły do konkursu wpadły 2 nauczycielki oddziału przedszkolnego działającego przy NTSP „Bajka” w Suwałkach – Beata Kaszuba i Agnieszka Lauda. -Ważnym elementem uspołeczniania naszych dzieci jest samodzielność w przygotowywaniu posiłków, kształtowanie nawyków żywieniowych oraz kultura ich spożywania. Wyposażenie naszej stołówki jest skromne, ale mamy nadzieję że konkurs to zmieni – mówi pierwsza z nich. Stołówki zostaną wyremontowane w czterech szkołach z największą ilością głosów. Piątą szkołę wskaże jury wyznaczone przez organizatora programu. Dodatkowo w 50 kolejnych szkołach z największą ilością głosów eksperci Federacji Polskich Banków Żywności przeprowadzą lekcje dotyczące mądrego gospodarowanie żywnością i recyklingu. 30 kolejnych szkół otrzyma także zestaw 50 kolorowych tac, w które extrastołówka powinna być wyposażona.
– Od 1 lutego 2017 r. do 31 maja 2017 r. każdy może oddawać głosy na dodane zdjęcie stołówki szkolnej w Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej „Bajka” w naszym mieście. Aby zagłosować, należy wejść w link: http://www.extrastolowki.pl/#glosuj – dodaje Agnieszka Lauda, nauczycielka, która wraz z koleżanką zainicjowała akcję.
Głosy mogą oddawać pełnoletnie osoby z zastrzeżeniem, że jedna osoba może oddać w ciągu dnia tylko jeden głos. Oddawanie głosu odbywa się poprzez kliknięcie w przycisk „Zagłosuj” w galerii na stronie internetowej, zaakceptowanie regulaminu, podanie adresu e-mail i kliknięcie w link potwierdzający oddanie głosu. Link, o którym mowa, będzie wysłany przez Organizatora (Banki Żywności i Delmę) na adres mailowy wskazany przez Głosującego. 1 głos każdego dnia ma wartość 1 punktu.
-Wygodna, przystosowana do spożywania posiłku bez pośpiechu, zachęcająca do jedzenia, przytulna, bo jej atmosfera ma przypominać rodzinne zasiadanie do stołu – taka, czyli „extra”, powinna być szkolna stołówka. Jest to ważne, szczególnie dla dzieci z Autyzmem i Zespołem Aspergera, czyli uczniów naszej szkoły. Niestety nie mamy wystarczających środków finansowych, aby móc samodzielnie wyremontować stołówkę. Może się to zmienić dzięki Państwa głosom – mówi Urszula Duda, dyrektor szkoły, zachęcając do głosowania.
Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa „Bajka” to jedyna w regionie szkoła ukierunkowana na edukację dzieci w Autyzmem i Zespołem Aspergera. Oprócz podstawy programowej w plan zajęć indywidualnie dobrany do każdego ucznia wpisane są terapie takie jak integracja sensoryczna, logopedia, logorytmika czy Trening Umiejętności Społecznych.