Koła Gospodyń Wiejskich

znak paragrafu

Zakończyły się prace nad ustawę o kołach gospodyń wiejskich. Ustawę przekazano do podpisu Prezydentowi. Koła zyskują osobowość prawną. Ustawa oferuje im też wsparcie finansowe, co jest ewenementem w tego rodzaju akcie prawnym.

więcej: https://publicystyka.ngo.pl/kola-gospodyn-wiejskich-maja-swoja-ustawe

Ustawa: http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/2856_u.htm