OWES-y z województwa podlaskiego otrzymały już akredytację.

Logo AKCES

Nastąpił długo wyczekiwany moment. OWES-y z naszego województwa otrzymały akredytację. 

  1. OWES w Białymstoku (nr wniosku 23_AKSES_2015) tworzony przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Fundacją Forum Inicjatyw Rozwojowych;
  2. OWES Łomża (nr wniosku 27_AKSES_2015) tworzony przez Fundację Forum Inicjatyw Rozwojowych w partnerstwie z Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych, Agencją Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. oraz Powiatem Łomżyńskim/Starostwem Powiatowym w Łomży;
  3. OWES Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej (nr wniosku 72_AKSES_2015) tworzony przez Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości, Stowarzyszeniem Euroregion Niemen oraz Parkiem Naukowo – Technologicznym Polska – Wschód Sp. z o.o.;

Więcej informacji na stronie portalu NGO.pl

logo_akses