Komputery dla NGO

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, rozdajemy komputery dla organizacji pozarządowych.

Organizacje zainteresowane otrzymaniem komputera proszone są o wypełnienie poniższej ankiety.

Modele komputerów to: NTT PIV 3060 oraz NTT A64 3200. Wszystkie komputery pozbawione są dysków twardych.

Darowizna sprzętu może być przeznaczona na następujące cele: działalność wychowawcza, oświatowa, naukowa, kulturalna, ochrony środowiska, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, cele charytatywne i dobroczynne.

Sprzęt należy odebrać we własnym zakresie w ciągu 7 dni od informacji o przyznaniu darowizny.