Komunikat Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

Komunikat dotyczący okresów przejściowych w procesie dostarczania informacji do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o tzw. „transakcjach ponadprogowych” wynikających z przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r., poz. 723 i 1075)

Departament Informacji Finansowej przedstawia komunikat GIIF dla instytucji obowiązanych dotyczący okresów przejściowych w procesie dostarczania do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej informacji o tzw. „transakcjach ponadprogowych”, wynikających z przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r., poz. 723 i 1075).

https://www.mf.gov.pl/documents/764034/1007796/KOMUNIKAT+GIIF+dla+IO+okresy+przejsciowe+04.07.18.pdf