Koncert charytatywny upamiętniający śp. ks. Jerzego Zawadzkiego

Fundacja Opieki nad Osobami Potrzebującymi Pomocy „Ognisko Domowe” w Suwałkach

zaprasza na koncert charytatywny upamiętniający śp. ks. Jerzego Zawadzkiego na rzecz budowy

Domu Spokojnej Starości w Przerośli.

W dniu 26.11.2014 r. godz. 17.00 i 20.00 na dużej scenie SOK w Suwałkach wystąpią:

Zespół „Bogdan Trojanek & Terne Roma” oraz Don Vasyl & Cygańskie Gwiazdy 

Bilety: 50 zł, kasa SOK, Suwałki, ul. Jana Pawła II 5 i www.bilety.soksuwalki.eu 

Koncert jest organizowany przez Fundację Opieki nad Osobami Potrzebującymi Pomocy

O G N I S K O   D O M O W E” 

16-400 Suwałki, ul. Emilii Plater 2, skr. poczt 75, tel./fax: (87) 566 41 66

Konto: PKO S.A. o/Suwałki nr: 69 1240 5891 1111 0000 5754 7741

 

Prosimy o wsparcie i zapraszamy na koncert

Z wyrazami szacunku,

Rada i Zarząd Fundacji. Tel (87) 566 41 66.

Więcej informacji udziela Stanisław Mierzejek tel. 660689791

plakat

Dodaj komentarz