Koncert dobroczynny poświęcony upamiętnieniu wizyty JP II

Stowarzyszeni Opieki Paliatywnej pragnie jak najserdeczniej zaprosić na koncert dobroczynny poświęcony upamiętnieniu wizyty JP II na Suwalszczyźnie. Współorganizatorem imprezy jest Państwowa Szkoła Muzyczna w Suwałkach. 
Szczególne słowa podziękowania pragniemy skierować do Pani Marleny Borowskiej, niestrudzonej organizatorki naszych wspólnych koncertów, osoby o wielkim talencie muzycznym i organizatorskim, ale także obdarzonej ogromną wrażliwością na los osób najsłabszych i gotowej nieść pomoc najbardziej potrzebującym.
Suwalskie Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej istnieje od roku 2005. Założone zostało z myślą o niesieniu pomocy osobom chorym na nowotwory, niepełnosprawnym, wymagającym stałej opieki w domach. Działaniem swym Stowarzyszenie obejmuje miasto i powiat Suwałki. Na codzień stykamy się w swej pracy z dramatami ludzi chorych i niejednokrotnie zbyt ubogich, by sfinansować leczenie, dające szansę na poprawę zdrowia i ratowanie życia. Staramy się ich wspierać w ramach skromnych funduszy, które zdobywamy dzięki przekazywaniu nam przez ludzi dobrej woli 1% podatku i pomagamy w częściowej refundacji kosztów leczenia, dojazdów do placówek medycznych na badania i konsultacje. Dlatego też każdy grosz, zdobyty dzięki takim akcjom jak koncert charytatywny, jest naprawdę ogromnie cenny.
Święty Jan Paweł II, w hołdzie któremu koncert jest organizowany, będąc na terenie naszej diecezji w czerwcu 1999 roku, podkreślał w swej homilii w Ełku wagę zatrzymania się sercem przy osobach chorych, słabych, ubogich, potrzebę niesienia im pomocy, dlatego więc, w mającej już kilkuletnią tradycję współpracy z Państwową Szkołą Muzyczną I i II stopnia w Suwałkach, której jesteśmy ogromnie wdzięczni, organizujemy przedsięwzięcie o wymiarze artystycznym, a zarazem charytatywnym i ufamy, że będziemy je kontynuować w kolejnych latach, aby, dzięki ofiarności ludzi o wielkich sercach, móc pomagać naszym podopiecznym w większym zakresie. Jesteśmy przekonani, że datki będą obfite i że zwiększy się liczba osób, przekazujących nam 1% podatku KRS 0000226036 lub wpłacając na konto nr 51 9367 0007 0010 0017 3762 0001
Zapraszam w imieniu Suwalskiego Stowarzyszenia Opieki paliatywnej
Członek Zarządu Lidia Lucyna Gutowska