Konkurs Barwy Wolontariatu

logo wolontariatu

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT zaprasza do udziału w Konkursie Barwy Wolontariatu, Suwałki 2016 w kategorii „Uczniowie”

Do dnia 21 listopada 2016 roku zgłaszać można kandydatów do konkursu, w którym wyróżnia się osoby zaangażowane w różne formy działalności wolontarystycznej.

Konkurs jest okazją aby pokazać różnorodność działań społecznych i aktywności wolontariuszy, którzy obecni są niemalże we wszystkich sferach życia społecznego oraz w sposób szczególny podziękować wolontariuszom, na co dzień współpracującym z organizacjami pozarządowymi, placówkami publicznymi i osobami prywatnymi.

Konkurs skierowany jest do wolontariuszy – uczniów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z obszaru miasta Suwałki, osób korzystających z ich pomocy, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych współpracujących z wolontariuszami i wspierających ruch wolontarystyczny na obszarze Suwałk lub do osób działających na rzecz mieszkańców Suwałk.

W ramach konkursu zostanie wybranych po 10 laureatów, którym zostanie wręczonych 10 statuetek.

Kandydatów do konkursu należy zgłaszać listownie, osobiście lub pocztą elektroniczną na adres:

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT

16-400 Suwałki, Ul. Noniewicza 91

Tel./fax. 87 565 02 58, wolontariat@pryzmat.org.pl

TERMIN ZGŁOSZEŃ

21 listopada 2016 o godz. 16. Decyduje data wpłynięcia zgłoszenia do Organizatora konkursu.

Zgłoszeń do konkursu dokonywać należy na formularzu dostępnym poniżej. Dla każdego kandydata należy wypełnić jeden formularz. Nominowani do konkursu kandydaci swoją aktywność wolontarystyczną mogą wykonywać w dowolnym obszarze życia społecznego. Do każdego formularza zgłoszeniowego dołączyć należy opis działalności nominowanej osoby. Opis powinien być zamieszczony na max 3 stronach maszynopisu i dołączony do formularza zgłoszeniowego. Opis może mieć dowolną formułę np. wspomnienie, relację, refleksję, pamiętnik. Opis musi być sporządzony w formie maszynopisu lub pliku komputerowego (w przypadku zgłoszeń dokonywanych pocztą elektroniczną).

Nominowani do konkursu mogą być uczniowie ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z obszaru miasta Suwałki, osoby, pojedynczy wolontariusze. Zgłoszeń wolontariuszy do konkursu mogą dokonywać organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, osoby prywatne korzystające z pomocy wolontariuszy. Zgłaszać mogą się również sami wolontariusze.

W przypadku zgłoszeń dokonywanych przez osoby prywatne lub samych wolontariuszy, konieczne jest potwierdzenie działalności wolontariusza przez organizację lub instytucję, która może o tym zaświadczyć.

Szczegółowych informacji udziela Anna Ruszewska.

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych z Ministerstwa Edukacji Narodowej