Konkurs grantowy – IV edycja Funduszu Społecznego Notariatu – do 15 lipca 2014r.

Od niedzieli 1 czerwca 2014 r. można składać wnioski o dofinansowanie w ramach IV edycji konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych, organizowanego przez Fundusz Społeczny Notariatu.

Celem konkursu jest po raz kolejny wyłonienie najciekawszych projektów poświęconych walce z wykluczeniem społecznym dzieci i młodzieży. Fundusz Społeczny Notariatu zaprasza organizacje pozarządowe, które:

•  uzyskały osobowość prawną na co najmniej 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku aplikacyjnego,

• działają nie dla osiągnięcia zysku (nonprofit) lub z przeznaczeniem wygenerowanych środków na cele statutowe (not-for-profit).

Wysokość pojedynczej dotacji wynosi 30 000 zł.

Wnioski składać można od 1 czerwca do 15 lipca 2014 r.

Realizacja finansowanych projektów rozpocznie się 18 listopada 2014 r. Projekty muszą zakończyć się najpóźniej 18 maja 2015 r.

Więcej informacji: http://www.fundusznotariatu.pl/

Zapraszamy do startu w tym konkursie i pracę nad ofertą konkursową z naszymi doradcami!

Dodaj komentarz