Konkurs ofert na prowadzenie świetlic

Do 30 listopada organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione mogą składać oferty na prowadzenie świetlic środowiskowych. Po raz pierwszy po rozstrzygnięciu konkursu zadanie będzie można realizować nie przez rok, ale przez trzy lata.

Tutaj znajduje się Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
Tutaj można pobrać formularz ofert
Tutaj znajduje się formularz sprawozdania
Tutaj znajduje się wzór umowy

Dodaj komentarz