Konkurs w sferze turystyki i krajoznawstwa

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze turystyki i krajoznawstwa

Zadania mogą być realizowane od 2017-04-01 do 2017-12-31
Kwota przeznaczona na dotacje: 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy zł)
Maksymalna wysokość dotacji w odniesieniu do wartości zadania: 85,00%
Kwota dotacji na zadanie do 60 000,00 zł
Wkład własny: Wymagany
Limity
Całkowity wkład:
– nie mniejszy niż: 15% całkowitej wartości zadania
Finansowy:
– nie mniejszy niż: 5% całkowitej wartości zadania
Koszty administracyjne z dotacji:
– nie większy niż: 15% całkowitej wartości dotacji
Rzeczowy:
– obowiązkowe podanie informacji o wkładzie rzeczowym

http://www.wrotapodlasia.pl/pl/turystyka/turystyka_rekreacja/konkurs-ofert-na-realizacje-w-2017-roku-zadan-publicznych-nalezacych-do-wojewodztwa-podlaskiego-w-sferze-turystyki-i-krajoznawstwa.html
Opis konkursu:

Szczegółowe informacje, warunki konkursu oraz druki są do pobrania w linku poniżej:
http://www.wrotapodlasia.pl/pl/turystyka/turystyka_rekreacja/konkurs-ofert-na-realizacje-w-2017-roku-zadan-publicznych-nalezacych-do-wojewodztwa-podlaskiego-w-sferze-turystyki-i-krajoznawstwa.html