Konkursy dla sportowców

Urząd Miasta w Suwałkach, ogłosił trzy kolejne nabory wniosków z zakresu sportu:

Nabór wniosków skierowany do Klubów biorących udział we współzawodnictwie w rozgrywkach ligowych w kategorii seniora oraz prowadzących działalność sportową na terenie Miasta Suwałki (badminton)

Kwota przeznaczona na dotacje: 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy zł)
Kwota dotacji na zadanie od: 0,00 do 80 000,00 zł
% Wymagany całkowity wkład własny: 15 %
w tym finansowy : 10 %

Do naboru wniosków oferty mogą składać kluby, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały nr XXXVII/396/2013 Rady Miejskiej z dnia 28 maja 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego, poz. 2513, z późm. zm.), w zakresie zwiększania dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej, w kategorii seniora. prowadzonej przez kluby – sport objęty programem Igrzysk Olimpijskich, tj. badminton.

Nabór wniosków skierowany do Klubów biorących udział we współzawodnictwie w rozgrywkach ligowych w kategorii seniora oraz prowadzących działalność sportową na terenie Miasta Suwałki (piłka nożna)

Kwota przeznaczona na dotacje: 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy zł)
Kwota dotacji na zadanie od: 0,00 do 300 000,00 zł
% Wymagany całkowity wkład własny: 15 %
w tym finansowy : 10 %

Do naboru wniosków oferty mogą składać kluby, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały nr XXXVII/396/2013 Rady Miejskiej z dnia 28 maja 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego, poz. 2513, z późm. zm.), w zakresie zwiększania dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej, w kategorii seniora. prowadzonej przez kluby – sport objęty programem Igrzysk Olimpijskich, tj. piłka nożna.

Nabór wniosków skierowany do Klubów biorących udział we współzawodnictwie w rozgrywkach ligowych w kategorii seniora oraz prowadzących działalność sportową na terenie Miasta Suwałki (piłka siatkowa)

Zadania mogą być realizowane od 2017-01-09 do 2017-07-31
Kwota przeznaczona na dotacje: 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy zł)
Kwota dotacji na zadanie od: 0,00 do 200 000,00 zł
% Wymagany całkowity wkład własny: 15 %
w tym finansowy : 10 %

Do naboru wniosków oferty mogą składać kluby, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały nr XXXVII/396/2013 Rady Miejskiej z dnia 28 maja 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego, poz. 2513, z późm. zm.), w zakresie zwiększania dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej, w kategorii seniora. prowadzonej przez kluby – sport objęty programem Igrzysk Olimpijskich, tj. piłka siatkowa.