Konkursy miejskie

Przypominamy o trwających naborach w konkursach organizowanych przez Miasto Suwałki.

W zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

Prezydent Miasta Suwałk – Wydział Spraw Społecznych

Termin składania wersji elektronicznej w systemie Witkac 2017-12-20 23:59:59
Termin składania potwierdzeń papierowych 2017-12-21 15:30:00

Kwota przeznaczona na zadanie: 60 000,00 zł

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w 2018 roku

Prezydent Miasta Suwałk – Wydział Kultury, Turystyki i Promocji

Termin składania wersji elektronicznej w systemie Witkac 2017-12-21 23:59:00
Termin składania potwierdzeń papierowych 2017-12-22 15:30:00

Kwota przeznaczona na zadanie: 50 000,00 zł

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku

Prezydent Miasta Suwałk – Wydział Kultury, Turystyki i Promocji

Termin składania wersji elektronicznej w systemie Witkac 2017-12-21 23:59:59
Termin składania potwierdzeń papierowych 2017-12-22 15:30:00

Kwota przeznaczona na zadanie: 124 000,00 zł

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2018 r.

Prezydent Miasta Suwałk – Wydział Spraw Społecznych

Termin składania wersji elektronicznej w systemie Witkac 2017-12-22 23:59:00
Termin składania potwierdzeń papierowych 2017-12-27 15:30:00

Kwota przeznaczona na zadanie: 213 500,00 zł

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie turystyki i krajoznawstwa na prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach w latach 2018 – 2019

Prezydent Miasta Suwałk – Wydział Kultury, Turystyki i Promocji

Termin składania wersji elektronicznej w systemie Witkac 2018-01-02 23:59:59
Termin składania potwierdzeń papierowych 2018-01-03 15:30:00

Kwota przeznaczona na zadanie: 200 000,00 zł