Konkursy w Urzędzie Marszałkowskim

Gorący okres konkursowy, cały czas trwa. jeszcze nie zakończyły się nabory w Urzędzie Miasta Suwałki, a już pojawiły się pierwsze konkursy w Urzędzie Marszałkowskim.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Zadania mogą być realizowane od 2017-02-07 do 2017-12-31
Kwota przeznaczona na dotacje: 1 140 000,00 zł (słownie: jeden milion sto czterdzieści tysięcy zł)
Maksymalna wysokość dotacji w odniesieniu do wartości zadania: 80,00%
Kwota dotacji na zadanie od: 0,00 do 1 140 000,00 zł
Wkład własny: Wymagany
Limity
Całkowity wkład: – nie mniejszy niż: 20% całkowitej wartości zadania
Osobowy: – nie większy niż: 25% całkowitej wartości zadania
Koszty administracyjne: – nie większy niż: 15% całkowitej wartości dotacji

Nabór ofert od 2016-11-29 23:59:56 do 2016-12-21 23:59:59

https://witkac.pl/#/Contest/View/1330

 

Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”

Zadania mogą być realizowane od 2017-02-07 do 2017-12-31
Kwota przeznaczona na dotacje: 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy zł)
Maksymalna wysokość dotacji w odniesieniu do wartości zadania: 50,00%
Kwota dotacji na zadanie od: 0,00 do 100 000,00 zł
Wkład własny: Wymagany
Limity
Całkowity wkład: – nie mniejszy niż: 50% całkowitej wartości zadania
Koszty administracyjne: – nie większy niż: 5% całkowitej wartości dotacji

Nabór ofert od 2016-11-29 23:59:56 do 2016-12-21 23:59:59

https://witkac.pl/#/Contest/View/1332

 

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w sferze upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji oraz w sferze działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.

Zadania mogą być realizowane od 2017-02-08 do 2017-12-31
Kwota przeznaczona na dotacje: 750 000,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy zł)
Maksymalna wysokość dotacji w odniesieniu do wartości zadania: 85,00%
Kwota dotacji na zadanie od: 0,00 do 750 000,00 zł
Wkład własny: Wymagany
Limity
Całkowity wkład: – nie mniejszy niż: 15% całkowitej wartości zadania
Finansowy: – nie mniejszy niż: 5% całkowitej wartości zadania
Koszty administracyjne: – nie większy niż: 15% całkowitej wartości dotacji
Rzeczowy: – obowiązkowe podanie informacji o wkładzie rzeczowym

Nabór ofert od 2016-12-05 14:00:00 do 2016-12-27 23:59:59

https://witkac.pl/#/Contest/View/1386